Det at planlægge rengøringen i ens virksomhed er ikke nødvendigvis det nemmeste, og jo større den vokser sig – Jo mere vil der være behov for at planlægge rengøringen så det passer til at hvornår der er ledigt i fx mødelokaler og lignende lokaler. Herunder vil vi snakke lidt om en software man kan bruge til at assistere ens rengøringsplanlægning.

Datadrevet planlægning af rengøring – Hvad er det og hvad kan det?

Det er spild af ressourcer, hvis man gør rent når det ikke er nødvendigt, hvor man altså bruger tid på noget som ikke er nødvendigt. Her kommer ACBACL ind i billedet, da de har udviklet en software, som er med til at gøre planlægningen af rengøringen mere bæredygtig, datadrevet og intelligent. Måden det fungerer på, er at man bl.a. har nogle sensorer i hvert rum, som registrerer om de er klar til at blive rengjorte, og i samme ombæring hvor stor belastningen er i de forskellige rum, så det er nemmere at beslutte hvilke rum der trænger til rengøring, eller om der måske er nogle rum som kræver det mere end andre. ACBACL står for activity based cleaning, altså rengøring der er baseret på aktiviteten i virksomheden.

Denne software kan kobles sammen med en bygnings CTS- eller BMS-system. Hvis man har et af disse to typer systemer, er det nemmere og hurtigere at komme i gang med at benytte sig af ACBACLs software, fordi forarbejdet allerede er lavet. Altså kan man få en strømlinet styring af ens bygning og processer osv. der er i forbindelse med bygningen.

Det at benytte data i sin planlægning er godt at basere sin planlægning på, fordi man har et faktuelt grundlag at basere ens planlægning på. Det giver også en mere bæredygtig rengøring, da man kan minimere ens brug af forbrugsmaterialer til selve rengøringen, og på den måde er man med til at reducere det aftryk man laver på miljøet, fordi man benytter færre rengøringsmaterialer.

Leave a Reply